Modern technology gives us many things.

कृषी विज्ञान केंद्र (KVK) सगरोळी अंतर्गत रिक्त पदांची भरती सुरु!!

कृषी विज्ञान केंद्र सगरोळी अंतर्गत वरिष्ठ शास्त्रज्ञ, चालक, सहाय्यक कर्मचारी पदांच्या एकूण 03 रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र…