Modern technology gives us many things.

नागपूर शहर पोलीस शिपाई भरती परीक्षा चे पेपर सेट डाऊनलोड आणि उत्तर तालिका डाऊनलोड

1,011

आज झालेल्या नागपूर शहर पोलीस शिपाई परीक्षा चे पेपर सेट खालील लिंक वरून डाऊनलोड करता येतील

 

नागपूर शहर पोलीस शिपाई २०१९

परीक्षा दिनांक : २८ऑक्टोबर २०२१

पेपर सेट   : नागपूर शहर पोलीस शिपाई (set A) Paper Download

पेपर सेट   : नागपूर शहर पोलीस शिपाई (set B) Paper Download

पेपर सेट   : नागपूर शहर पोलीस शिपाई (set C) Paper Download

पेपर सेट   : नागपूर शहर पोलीस शिपाई (setD) Paper Download

Leave A Reply

Your email address will not be published.