Modern technology gives us many things.

ठाणे शहर पोलीस शिपाई भरती परीक्षा चे पेपर सेट डाऊनलोड आणि उत्तर तालिका डाऊनलोड

67

आज झालेल्या ठाणे शहर पोलीस शिपाई परीक्षा चे पेपर सेट खालील लिंक वरून डाऊनलोड करता येतील

 

ठाणे शहर पोलीस शिपाई २०१९

परीक्षा दिनांक : २४ ऑक्टोबर २०२१

पेपर सेट   : ठाणे शहर पोलीस शिपाई (set A) Paper Download 

पेपर सेट   : ठाणे शहर पोलीस शिपाई (set B) Paper Download 

पेपर सेट   : ठाणे शहर पोलीस शिपाई (set C) Paper Download 

पेपर सेट   : ठाणे शहर पोलीस शिपाई (setD) Paper Download 

Leave A Reply

Your email address will not be published.