Modern technology gives us many things.

रायगड पोलीस शिपाई भरती परीक्षा चे पेपर सेट डाऊनलोड आणि उत्तर तालिका डाऊनलोड

40

आज झालेल्या रायगड पोलीस शिपाई परीक्षा चे पेपर सेट खालील लिंक वरून डाऊनलोड करता येतील

 

रायगड पोलीस शिपाई २०१९

परीक्षा दिनांक : १८ ऑक्टोबर २०२१

पेपर सेट   : रायगड पोलीस शिपाई (set A) Paper Download 

पेपर सेट   : रायगड पोलीस शिपाई (set B) Paper Download 

पेपर सेट   : रायगड पोलीस शिपाई (set C) Paper Download 

पेपर सेट   : रायगड पोलीस शिपाई (setD) Paper Download 

Leave A Reply

Your email address will not be published.