Modern technology gives us many things.

रायगड पोलीस शिपाई भरती परीक्षा चे पेपर सेट डाऊनलोड आणि उत्तर तालिका डाऊनलोड

207

आज झालेल्या रायगड पोलीस शिपाई परीक्षा चे पेपर सेट खालील लिंक वरून डाऊनलोड करता येतील

 

रायगड पोलीस शिपाई २०१९

परीक्षा दिनांक : १८ ऑक्टोबर २०२१

पेपर सेट   : रायगड पोलीस शिपाई (set A) Paper Download 

पेपर सेट   : रायगड पोलीस शिपाई (set B) Paper Download 

पेपर सेट   : रायगड पोलीस शिपाई (set C) Paper Download 

पेपर सेट   : रायगड पोलीस शिपाई (setD) Paper Download 

Leave A Reply

Your email address will not be published.