Modern technology gives us many things.

पालघर पोलीस शिपाई भरती परीक्षा चे पेपर सेट डाऊनलोड आणि उत्तर तालिका डाऊनलोड

197

आज झालेल्या पालघर पोलीस शिपाई परीक्षा चे पेपर सेट खालील लिंक वरून डाऊनलोड करता येतील

 

पालघर पोलीस शिपाई २०१९

परीक्षा दिनांक : १८ ऑक्टोबर २०२१

पेपर सेट   : पालघर पोलीस शिपाई (set A) Paper Download 

पेपर सेट   : पालघर पोलीस शिपाई (set B) Paper Download 

पेपर सेट   : पालघर पोलीस शिपाई (set C) Paper Download 

पेपर सेट   : पालघर पोलीस शिपाई (setD) Paper Download 

Leave A Reply

Your email address will not be published.