Modern technology gives us many things.

अमरावती शहर चालक शिपाई भरती परीक्षा चे पेपर सेट डाऊनलोड आणि उत्तर तालिका डाऊनलोड

296

आज झालेल्या अमरावती शहर चालक शिपाई परीक्षा चे पेपर सेट खालील लिंक वरून डाऊनलोड करता येतील

 

अमरावती शहर चालक शिपाई २०१९

परीक्षा दिनांक : ०४ऑक्टोबर २०२१

 

पेपर सेट   : अमरावती शहर चालक शिपाई (set A) Paper Download 

पेपर सेट   : अमरावती शहर चालक शिपाई (set B) Paper Download 

पेपर सेट   : अमरावती शहर चालक शिपाई (set C) Paper Download 

पेपर सेट   : अमरावती शहर चालक शिपाई (setD) Paper Download 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.